Hi there, we also have an English version of our website! Switch to english.

De status van mijn recensie

De redactie van iens.nl leest alle recensies en toetst deze aan de doelstellingen van IENS. Er zijn echter meer voorwaarden waar proevers en recensies aan moeten voldoen. Na het indienen van een recensie is de tekst direct zichtbaar op de profielpagina van het restaurant. De gegeven cijfers zijn echter niet zichtbaar en tellen nog niet mee totdat de redactie de recensie heeft goedgekeurd. De proever zelf ziet de cijfers wel bij de eigen recensie staan.

Totdat je recensie is goedgekeurd, staat er “in behandeling” bij. Wanneer de redactie de recensie goedkeurt, ontvang je hier een e-mail over op het bij ons bekende e-mailadres.

Afgekeurd

Als de redactie je recensie afkeurt, is deze niet langer zichtbaar op IENS en tellen de cijfers ook niet mee. Je ontvangt hier altijd een e-mail over en krijgt de mogelijkheid je recensie te herschrijven als dit van toepassing is.

De redactie keurt een recensie goed, als:
- de proever zijn beoordelingen voldoende heeft onderbouwd.
- er geen reden is om aan de betrouwbaarheid en oprechtheid van de proever te twijfelen. Uit ervaring blijkt dat de proefhistorie van de proever hierbij de belangrijkste indicator is.

De redactie keurt een recensie definitief af, als:

- deze niet aan de doelstellingen van IENS voldoet.
- de proever zijn beoordelingen niet voldoende heeft onderbouwd. Vooral extreem hoge en extreem lage cijfers moeten goed worden beargumenteerd, omdat deze een grotere invloed hebben op het gemiddelde cijfer.
- de redactie een recensie op een andere manier irrelevant of aanstootgevend vindt.

Totstandkoming van een restaurantcijfer:
-Een restaurant krijgt een cijfer wanneer er twee goedgekeurde recensies over dit restaurant zijn.
-Een recensie die goedgekeurd is, telt direct mee bij het berekenen van het gewogen gemiddelde, mits het al een cijfer heeft of wanneer het de tweede recensie is voor dit restaurant.


resized__150x75_ienslogo

 

 


Waar gaan we eten?

© IENS 1999 - 2014 Alle restaurants in Nederland, met recensies van hun gasten