Hi there, we also have an English version of our website! Switch to english.

Privacy Policy


IENS Independent Index Bv (hierna: IENS) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik persoonsgegevens

IENS bewaart en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Alleen gegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan IENS worden verstrekt,worden opgenomen in het klantenbestand van IENS.

De gegevens worden gebruikt voor het verlenen en factureren van onze diensten, het verzenden van commerciƫle boodschappen waaronder nieuwsbrieven en het doen van aanbiedingen. Door het verstrekken van de gegevens wordt toestemming verleend voor het gebruik van deze gegevens voor de desbetreffende doeleinden. Afmelding van deze commerciƫle boodschappen is mogelijk op de persoonlijke profielpagina van de gebruiker.

IENS zal persoonsgegevens van de gebruikers van de Websites van IENS niet aan derden verstrekken, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe ze zijn verwerkt en/of de gebruiker IENS daartoe toestemming heeft gegeven, of indien IENS tot het verstrekken is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat ondermeer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag, of indien het niet verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien IENS op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond is IENS niet aansprakelijk voor de daardoor bij de gebruiker ontstane schade.

Recht op inzage
De gebruiker heeft recht op inzage in de persoonsgegevens en kan deze desgewenst laten verwijderen of wijzigen door contact op te nemen met IENS via support@iens.nl.

Cookies

IENS verzamelt en analyseert informatie, door middel van cookies, over het gebruik van de Websites. Hierbij wordt door de webserver van IENS automatisch het IP-adres van de bezoeker herkend.

Een cookie is een klein tekstbestand dat onze server aan de internet browser van de bezoeker stuurt, waarna het tekstbestand op de harddrive van de computer van de bezoeker wordt geplaatst.

Door het gebruik van cookies is IENS in staat bezoekers bij een volgend bezoek te herkennen en statistische gegevens te genereren over het gebruik van de Websites van IENS.

Bezoekers kunnen hun internet browser zo instellen dat zij bericht krijgen wanneer er een cookie wordt geplaatst of kunnen instellen dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. In het laatste geval kan de bezoeker echter niet van alle mogelijkheden van de Websites gebruik maken. Door het gebruik van deze Websites verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door IENS op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Cookies van derden

IENS maakt gebruik van Google analytics en Google AdSense, diensten van Google Inc. Welke gebruik maken van cookies. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de Websites te analyseren, om rapporten over de activiteiten van de Websites voor de exploitant samen te stellen en verder voor het leveren van diensten met betrekking tot het website-gebruik en internetgebruik. Ook wordt met behulp van deze cookies duidelijk van welke externe websites je op de Websites van IENS bent gekomen. Hiermee wordt bepaald hoe effectief de advertenties zijn die op de Websites worden geplaatst.

IENS zal binnen alle redelijkheid voorzorgmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van de persoonsgegevens van gebruikers in onze database te voorkomen.

Wijziging

IENS is te allen tijde gerechtigd deze Privacy Policy te wijzigen. De meest recente versie zal op de websites worden geplaatst.

 

 


Waar gaan we eten?

© IENS 1999 - 2015 Alle restaurants in Nederland, met recensies van hun gasten