Hi there, we also have an English version of our website! Switch to english.

Duurzaam Dineren: Tip Top 10

Wat kan jij zelf doen om duurzamer uit eten te gaan?

Naar aanleiding van het onderzoek naar Duurzaam Dineren (en het tegengaan van voedselverspilling), in samenwerking met Milieu Centraal en CREM, hebben wij een 16-tal criteria geformuleerd. Uitgangspunt is dat ieder criterium afzonderlijk voor de gast zichtbaar of waarneembaar is. Zaken als groene stroom en gescheiden afval zijn minstens net zo waardevol maar zijn bewust nu niet in het profiel opgenomen.

duurzaamvoorbeeldleegduurzaamvoorbeeld 

Aan dit teken kan je zien voor hoeveel procent het restaurant voldoet aan de duurzame criteria. Restaurants met ?% duurzaam, hebben het of niet ingevuld of voldoen niet aan deze criteria.

Naast het feit dat het restaurant actie onderneemt en een bijdrage levert aan een duurzamere wereld, kan jij ook actief hier aan bijdragen. Hieronder de Tip Top 10 lijst waarmee jijzelf kan bepalen hoe duurzaam jij buiten de deur wilt eten. Doe er je voordeel mee!

duurzaamheidtiptop10 

Waar gaan we eten?

© IENS 1999 - 2015 Alle restaurants in Nederland, met recensies van hun gasten