Waterbesparende knop op toilet

Met een waterbesparende knop, of spoelonderbreker kan je zelf kiezen hoeveel water nodig is om door te trekken. De knop bestaat meestal uit twee delen, maximale spoeling of de helft. De spoelonderbreker kan de spoeling stoppen. Hiermee kan veel water worden bespaard.

Indien dit is aangevinkt is het merendeel van de toiletten in dit restaurant voorzien van een waterbesparende knop.